Przejdź do treści

Mapa

Informacja

Warunkiem dostępu do mapy jest obecność na naszym serwerze Discord. Zasięg naszych skanów możesz sprawdzić na podstronie Zasięg & Grafik.

Nasza mapa, która odzwierciedla świat Pokémon GO dostępna jest pod adresem1

maps.pogo.moe

Funkcjonalności

Uwaga

Mapa jest w pełni funkcjonalna, niestety instrukcja użytkowania mapy jest niekomplenta. Zapraszamy później!

Korzystając z mapy PoGO.moe uzyskujesz nie tylko dostęp do samej mapy, ale także do innych przydatnych funkcji.

Gymy Gymy - mapa wyświetla dokładne lokazacje Gymów i Raidów. Pokazuje kolor drużyny i ilość mijesc w Gymach.

Pokéstopy Pokéstopy - mapa pokazuje dokładne lokalizacje Pokéstopów włacznie z Questami, które na nich są.

Pokémony Pokémony - mapa wyświetla dokładne lokalizacje Pokémonów oraz ich IV, poziom, statystyki PVP, ataki, rozmiar i czas do ich zniknięcia.

Skan na żądanie Skan na żądanie - pozwala zeskanować wybrany teren dla całego świata!

Scieżki Scieżki - mapa pokazuje lokalizacje ścieżek, pokazuje jej dystans, szacowany czas przejścia, różnice wyskości.

Wayfarer TODO: Ogólny opis Wayfarer

Skanowane Obszary TODO: Ogólny opis Skanowanych obszarów

Pogoda Pogoda - wyświetla aktualna pogodę w grze oraz typy Pokémonów, które mają bonus pogodowy (weather boost).

Administrator Spawnpointy: - Włączenie ich spowoduje wyświetlenie wszystkich spawnpointów na mapie, czyli punktów, w których pojawiają się Pokemony. Kolor zielony to spawnpoint z czasem zweryfikowanym, czyli jest znana godzina, o której znika Pokemon pojawiający się w danym snawpoincie. Natomiast kolor czerwony spawnpointa oznacza, że jego czas jest niezweryfikowany. Wykrywanie czasów spawnpointów to skomplikowany proces, ponieważ wykrycie czasu może nastąpić tylko w konkretnych warunkach.

Ustawienia TODO: Ogólny opis Ustawień mapy

Kategorie Mapy

Gymy

Gymy Mapa PoGo.moe oferuje szereg funkcji związanych z Gymami. Wyświetlać na mapie można:

 • Wszystkie Gymy: wyświetlanie wszystkich dostępnych w grze Gymów. Można też określić, czy wyświetlać tylko te, które mają Level 1-3 (poziomy wbija się robiąc skany AR).
 • Raid: wyświetlanie Raidów wyklutych i niewyklutych. Mapa pokazuje informacje o typie Raida i o wyklutym Pokémonie wraz z jego atakami. Czas jego wyklucia i czas zakończenia Raid.
 • Gymy Ex: wyświeta Gymy, które w grze mają oznaczone “EX Raid Gym”. Aktualnie na tych Gymach odbywają się Elit Raidy.
 • Zadania AR : wyświetlanie Gymów, które mają oznaczenie AR MAPPING i można im wykonać skan AR celem zdobycia nagrody i wbicia poziomu Gyma.
 • Odznaki Gymów: wyświetlanie odznak Gymów. Każdy użytkownik mapy może oznaczać Gymy dowolną odznaką (brąz, srebro, złoto).

Obraz TODO: Opis Opcji dla Gymów

Pokéstopy

Pokéstop Mapa PoGo.moe oferuje szereg funkcji związanych z Pokéstopami. Wyświetlać na mapie można:

 • Wszystkie Pokéstopy  wyświetlanie wszystkich dostępnych w grze Pokéstopy, oraz której maja Level1-3 wbite poprzez skany AR
 • Pokéstopów.Lury wyświetlanie Pokéstopów, które mają aktywne Lury Module.
 • Eventowe wyświetla Pokéstopy eventowych(Kecleonem i showcase)
 • Questy wyświetlanie Pokéstopów z zadaniami i konkretnymi nagrodami, które można dostać za wykonanie zadania. Każdy
 • Inwazje wyświetlanie Pokéstopów z konkretnymi Inwazjami i Liderami wraz z czasem do zniknięcia, zestawem Pokémonów, z którymi trzeba walczyć i potencjalnymi nagrodami za wygranie pojedynku.
 • Zadania AR wyświetlanie Pokéstopów, które mają oznaczenie AR MAPPING i można im wykonać skan AR celem zdobycia nagrody i wbicia poziomu Pokéstopa.

Opcje Pokéstopów TODO: Opis Opcji dla Pokéstopów

 • Scalanie
 • Licznik czasu wszystkich inwazji(pokazuje ile czasu jest do końca inwazji)
 • Licznik czasu wszytkich lurów(pokazuje ile czasu jest do końca lura)
 • Timery stacji eventowych(pokazuje ile czasu ma Pokestopy z Kecleonem,showcase)
 • Okręgi interakcji(pokaże z jakie odległości sięga pokestopa)
 • Zasięg Lura(pokazuje z ktorego miejsca pokemony z lura będą się pokazywać)
 • Alternatywny kolor dla Pokestopów z zadaniami
 • Pokaż odznakę AR
 • Dynamiczna przezroczystość inwazji ( ułatwia ocenienie ile czasu zostało do końca inwazji bez konieczności klikniecia i sprawdzania dokładnego czsu)

Pokémony

Pokémon Pokémony to zdecydowanie najważniejszy element mapy Pogo.moe. Mapa udostępnia szereg funkcji, które ułatwią wyświetlanie tego, co dla danego gracza jest najlepsze:

 • Zakres IV możliwość ustawienia zakresu IV Pokémonów wyświetlanych na mapie. Na przykładowym screenie zaznaczony jest zakres 0%-100%, czyli na mapie będą pokazywać się Pokémony mające minimum 0% IV. Dodatkowo oprócz zakresów można zaznaczyć wyświetlanie samych 0% i/lub 100% IV.
 • Pokémony pod Pvp, możliwość ustawienia wyświetlania Pokémonów, które są najlepsze na daną ligę pvp.
 • Płeć możliwość wyświetlania konkretnej płci Pokémona.
 • Opcje
 • Zawansowane

Opcje Pokémonów TODO: Opis Opcji dla Pokémonów

Scieżki / Trasy

Ścieżki Scieżeki - Mapa pokazuje lokalizacje ścieżek

 • Można wybrać długość ścieżek, które maja pokazać się na mapie.

Wayfarer

Wayfarer Funkcjonalność oferowana przez zakładkę Wayfarer jest skierowana głównie do graczy, którzy są zainteresowani rozbudową okolicy o nowe Pokéstopy i Gymy. W tym zakresie mapa umożliwia wyświetlanie Portali z Ingressa, Komórek S2 i wszystkich POI (Point Of Interest), czyli wszystkich Pokéstopów i Gymów w formie punktów (okręgów) na mapie. Wszystkie te elementy są niezbędne do ustalenia, czy w danym miejscu może powstać nowy Pokéstop lub Gym. Mapa wskazuje konkretne miejsca, w których może powstać nowe POI, co zostało przedstawione na poniższym screenie.

Opcje Wayfarer TODO: Opis Opcji dla Wayfarer

Skanowane Obszary

Skanowane Obszary

Zakładka ze skanowanymi obszarami ma kilka funkcji:

 • wyszukiwanie obszarów (obszary są posortowane alfabetycznie)
 • wyświetlanie na mapie pełnych obszarów skanowania w danym mieście
 • ograniczenie wyświetlania na mapie tylko miast wybranych

Opcje Skanowanych Obszarów TODO: Opis Opcji dla Skanowanych Obszarów

Pogoda

Pogoda

 • Aktywowanie pogody na mapie powoduje wyświetlenie komórek pogodowych z wyszczególnieniem konkretnej pogody w każdej z nich. Pogoda wpływa na boost u Pokémonów, których typy odpowiadają zboostowanym typom w trakcie danej pogody. Dotyczy to nie tylko Pokémonów na dziko, ale także Poków wyklutych na Raidach. Boost pogodowy wspomaga również Pokémony wykorzystywane do walk na Gymach czy Raidach.

Opcje Pogody Menu OPCJE :

 • Ikona pogody ( kliknięcie w ikonę pokaże nam: aktualna pogodę,czas kiedy była zaktualizowana, jakie typy Pokémonów są aktulanie na boście pogodowym).
 • Pozwala ustawić między innymi kolory obramowań komórek pogodowych.

Administrator

Administrator

Menu Administrator Oferuje pokazanie gdzie są spwanpoint w naszej okolicy oraz komórki S2.

Ustawienia

Ustawienia

TODO: Opisać wszystkie dostępne (screen byłby za długi)

Mapa oferuje szereg różnych styli i ustawień wyświetlanych elementów. Można wybierać:

 • język mapy
 • wiele różnych styli mapy
 • aplikację do nawigacji
 • sterowanie nawigacja()
 • Ikony Gym
 • Ikony Inwazji
 • Ikony Pokémonów
 • Ikony Pokéstopów

Skan na żądanie

Skan na żądanie

TODO: Opis skanu na żądanie Skany na żądanie pozwala zlecić skan okolicy w dowolnym miejscu na świecie.

 • zlecenie skanu, którego efektem jest wyświetlenie w okolicy: Pokemony z IV, Raidy, Inwazje i generalnie wszystko co się da
 • wybranie konkretnego miejsca, w którym ma zostać przeprowadzony skan
 • wybranie zasięgu skanu wraz z rozmiarem skanowanego obszaru

Po zleceniu skanu na żądanie pojawi się informacja o zatwierdzeniu skanu. Skan zazwyczaj trwa max. kilkanaście sekund, a jego wykonanie będzie skutkować wyzerowaniem kolejki lokalizacji do skanu. Aby wykonać kolejny skan trzeba odczekać, aż skończy się cooldown, który wynosi 2 sekundy per lokalizacja, czyli w przypadku największego obszaru jest to ponad minuta czekania.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

TODO: Opis wyszukiwarki Wyszukiwarka pozwala znaleźć szereg różnych elementów gry umiejscowionych na mapie. Są to kolejno:

 • Zadania
 • Pokestopy
 • Lury
 • Raidy
 • Gymy
 • Pokémonów

Pełnoekranowy skrót

Warto pamiętać, że przeglądarki umożliwiają tworzenie skrótów pełnoekranowych dla stron internetowych w tym i naszej mapki.

Uwaga

Przed utworzeniem skrótu, zaloguj się do mapki! Możliwe że będzie również konieczne ponowne zalogowanie się po utworzeniu skrótu.

-->


 1. Należy być członkiem naszego serwera, żeby zalogować się za pomocą Discorda.